dla dorosłych
Zapisz się na szkolenia! 
 
 


Zapraszamy

do udziału w projekcie pt.:

„Szkolenia z języka angielskiego zakończone egzaminem

English for Business w zasięgu Twoich możliwości”

 

Projekt obejmuje 120 godzin warsztatów językowych, których celem jest przygotowanie do egzaminu English for Business.

Program nauczania oraz metody zostały dobrane tak, aby wsparcie było kompleksowe. Duży nacisk kładziony jest na aspekt zawodowy – nabycie praktycznej umiejętności posługiwania się językiem w pracy. Kursy składać się będą z modułów ogólnojęzykowych oraz biznesowych, tzw. Business Options. Każdy z uczestników projektu przystąpi do egzaminu English For Business (EFB). Zajęcia odbywać się będą w Częstochowie w siedzibie naszego Ośrodka: al. NMP 71.

Kto może uczestniczyć:

·       osoby mieszkające i/lub pracujące na terenie Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego

·       soby zatrudnione na umowę o pracę , umowę zlecenie, umowę o dzieło,

Priorytetem w wyłonieniu uczestników będzie wiek 45+, oraz

wykształcenie co najwyżej średnie.

"> Więcej informacji na emat warunków uczestnictwa dostępnych jest w regulaminie projektu (plik do pobrania poniżej)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizowany przez VNT Communications Adam Wasiołka pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
_
Pliki do pobrania
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych
3. Regulamin
4. Ankieta motywacyjna