dla dorosłych
Zapisz się na szkolenia! 
 
 

 

JĘZYK ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH           

                                                    Poziom podstawowy

 Głównym celem kursu jest nauczenie dorosłych używania języka w sposób naturalny. Na zajęciach rozwijamy wszystkie kluczowe umiejętności: mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie. Szczególny akcent kładziemy na umiejętność mówienia i komunikacji w języku angielskim, oraz praktyczne wykorzystanie nabytych umiejętności.