działalność społeczna
Zapisz się na szkolenia! 
 
 
W ramach naszej działalności każdego roku inicjujemy bądź uczestniczymy w programach NON PROFIT. Realizując swoją misję społeczną firma Logos we współpracy z Akademią Nauki wydaje bezpłatny biuletyn informacyjny Nowa Edukacja.
Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli każdego roku organizowane są bezpłatne warsztaty dla rad pedagogicznych, nauczycieli i rodziców. Warsztaty mają na celu przybliżenie trójramiennego modelu edukacji zakładającego współpracę dziecka, rodzica i nauczyciela.
Nasze działania to także zajęcia dla Stowarzyszenia Psychologów i Pedagogów Praktyków - zajęcia z młodzieżą trudną i jej rodzicami.
Promujemy i wspieramy idee Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom, uznając czytanie oraz czas spędzony razem przy książce, jako bezcenny podarunek jaki Rodzic może dać Dziecku