O nas

"Większość
dzieci, które dziś chodzą do szkoły,
będzie musiała wielokrotnie uczyć się wszystkiego od nowa.
Musimy je nauczyć, jak się uczyć."
Garry Caruthers, gubernator stanu Nowy Meksyk


Ośrodek Szkoleniowy Logos istnieje od 2005  r.


Opracowujemy ciekawe i skuteczne programy edukacyjne podnoszące sprawność czytania i uczenia się dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracujemy z największą siecią edukacyjną zajmującą się docieraniem do zasobów człowieka i rozwojem jego możliwości.


Naszą misją jest podnoszenie jakości życia człowieka. Osiągamy to poprzez uczenie w jaki sposób można pełniej wykorzystywać możliwości swojego umysłu, oraz poprzez ograniczenie napięć i stresów związanych z uczeniem. Propagujemy styl naturalnego uczenia się, który niesie za sobą zadowolenie i poczucie pewności siebie.


Programy Logos i Akademii Nauki oparte są na najnowszych zdobyczach psychologii uczenia się oraz neurodydaktyki, a także na głębokim szacunku dla możliwości twórczych każdego człowieka. Naszą misję realizujemy nie tylko poprzez kursy i szkolenia komercyjne, ale również poprzez zaangażowanie w programy NON PROFIT. Nasza praca to pasja i zaangażowanie poparte wiedzą z zakresu psychologii - dlatego nasze programy są tak skuteczne – przynoszą efekty i radość z odkrywania pasji uczenia się.


Ukoronowaniem naszej pracy są umiejętności absolwentów naszych kursów, ich zadowolenie i poczucie sprawczości i radości uczenia się.