dla młodzieży
Zapisz się na szkolenia! 
 
 

Młodzi ludzie...bystrzy, inteligentni, często zaskakujący swoimi opiniami. Stoją wobec ogromnych wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesny świat, rówieśnicy, szkoła. Zainteresowani wszystkim tym, co powoduje, że są skuteczni w szkole. I maksymalnie zainteresowani psychologią. Z wielką chęcią realizują wszelkiego rodzaju warsztaty, które pomagają im budować wizerunek siebie, poznawać własne emocje i uczucia, nawiązywać przyjaźnie.

Kurs „Biegłego czytania i spranego uczenia się ” obejmuje techniki szybkiego czytania, techniki pamięciowe jak również rozwija kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej. Jest dopasowany do potrzeb i problemów młodzieży. 

Dzięki wszechstronnemu programowi młodzież rozwija cały swój potencjał, uczy się brania odpowiedzialności za siebie. Podczas kursu przechodzą profesjonalne szkolenia z autoprezentacji co pomaga im kształtować swój wizerunek. Poznają somatoterapeutyczne procedury radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością. 

Przechodzą trening asertywności oraz trening docierania do zasobów oparty na coachingu. Poznają podstawy rozwoju osobistego. Rozwijają wyobraźnię i trenują pamięć. Uczestnictwo w kursie buduje w uczestnikach postawę „poradzę sobie” i rozwija przekonanie, że uczenie się jest radosnym procesem odkrywania siebie, świata i innych ludzi.

Warsztaty z komunikacji i autoprezentacji dają uczestnikom poczucie pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

Kurs uczy młodych ludzi indywidualnej strategii efektywnego uczenia się dzięki czemu młody człowiek lepiej sobie radzi w szkole i w  pracy z informacją.

Doskonale przygotowuje do egzaminów i nauki w najlepszych szkołach średnich i uczelniach. Młodzież uczy się szybkiego i skutecznego wejścia w stan gotowości do nauki.

Program kursu:

1. Indywidualna strategia efektywnego uczenia się:

- podniesienie sprawności i jakości czytania

- teoria pamięci i techniki pamięciowe

- mapy myśli

- rola przerw w nauce

- Indywidualne Wzorce Myślenia

- trening twórczego myślenia

- mentalny trening aktywizacyjny

- ciało w procesie uczenia się, żonglowanie

2. Opanowanie technik relaksu i koncentracji

- techniki relaksu, trening relaksacyjny

- koncentracja przed uczeniem się

- inne techniki radzenia sobie ze stresem

3. Uzyskanie większej samoświadomości

- świadomość wrażenia jakie wywieram na innych

- praca nad dawaniem informacji zwrotnych

- świadomość własnych emocji

- sposoby reakcji na krytykę

- refleksja nad własnymi planami, marzeniami

- zarządzanie czasem

- cykle życia

4. Praca nad budowaniem pewności siebie

- sztuka asertywnego zachowania

- uświadamianie sobie swoich mocnych stron

- umiejętności społeczne, które wpływają na osiąganie sukcesu w życiu

-świadomość potencjału intelektualnego poprzez uczenie się bez wysiłku za pomocą opanowanych narzędzi

- zadania nakierowane na osiąganie poczucia wpływu na swoje życie

5. Sztuka zdawania egzaminów

- jak kreować własny wizerunek

- komunikacja werbalna i niewerbalna

Materiały:

Kursanci otrzymują podręcznik sukcesywnie, w trakcie trwania kursu.

Każdy kursant może dodatkowo wykupić dostęp do Indywidualnego internetowego panelu treningowego

Rozkład zajęć

Kurs obejmuje 24 godziny zajęć dla młodzieży.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu.