dla młodzieży

Nastolatkowie...bystrzy, inteligentni, często zaskakujący swoimi opiniami. Stoją wobec ogromnych wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesny świat, rówieśnicy, szkoła. Zainteresowani wszystkim tym, co powoduje, że są skuteczni w szkole. I maksymalnie zainteresowani psychologią. Z wielką chęcią realizują wszelkiego rodzaju warsztaty, które pomagają im budować wizerunek siebie, poznawać własne emocje i uczucia, nawiązywać przyjaźnie.

Kurs „Nastolatek z klasą ” obejmuje techniki szybkiego czytania, techniki pamięciowe jak również rozwija kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej. Jest dopasowany do potrzeb i problemów gimnazjalistów. Zajęcia są prowadzone w formie fabularyzowanej gry RPG a także warsztatów, praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw. Dzięki wszechstronnemu programowi młodzież rozwija cały swój potencjał, uczy się brania odpowiedzialności za siebie. Podczas kursu gimnazjaliści przechodzą profesjonalne szkolenia z autoprezentacji i mają występy przed kamerą, co pomaga im kształtować swój wizerunek. Poznają somatoterapeutyczne procedury radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością. Przechodzą trening asertywności oraz trening docierania do zasobów oparty na coachingu. Poznają podstawy rozwoju osobistego. Rozwijają wyobraźnię i trenują pamięć. Uczestnictwo w kursie buduje w uczestnikach postawę „poradzę sobie” i rozwija przekonanie, że uczenie się jest radosnym procesem odkrywania siebie, świata i innych ludzi. Warsztaty z komunikacji i autoprezentacji dają uczestnikom poczucie pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

Kurs uczy młodych ludzi indywidualnej strategii efektywnego uczenia się dzięki czemu młody człowiek lepiej sobie radzi w szkole i w  pracy z informacją.

Doskonale przygotowuje do egzaminów i nauki w najlepszych szkołach średnich. Młodzież uczy się szybkiego i skutecznego wypełniania testów gimnazjalnych

W ramach kursu każdy uczestnik ma dostęp do internetowego indywidualnego panelu treningowego, dzięki któremu może skutecznie ćwiczyć poznane techniki.

Program kursu:

1. Indywidualna strategia efektywnego uczenia się:

- podniesienie sprawności i jakości czytania

- teoria pamięci i techniki pamięciowe

- mapy myśli

- rola przerw w nauce

- Indywidualne Wzorce Myślenia

- trening twórczego myślenia

- mentalny trening aktywizacyjny

- ciało w procesie uczenia się, żonglowanie

2. Opanowanie technik relaksu i koncentracji

- techniki relaksu, trening relaksacyjny

- koncentracja przed uczeniem się

- inne techniki radzenia sobie ze stresem

3. Uzyskanie większej samoświadomości

- świadomość wrażenia jakie wywieram na innych

- praca nad dawaniem informacji zwrotnych

- świadomość własnych emocji

- sposoby reakcji na krytykę

- refleksja nad własnymi planami, marzeniami

- zarządzanie czasem

- cykle życia

4. Praca nad budowaniem pewności siebie

- sztuka asertywnego zachowania

- uświadamianie sobie swoich mocnych stron

- umiejętności społeczne, które wpływają na osiąganie sukcesu w życiu

-świadomość potencjału intelektualnego poprzez uczenie się bez wysiłku za pomocą opanowanych narzędzi

- zadania nakierowane na osiąganie poczucia wpływu na swoje życie

5. Sztuka zdawania egzaminów

- jak kreować własny wizerunek

- komunikacja werbalna i niewerbalna

- zajęcia z kamerą

Materiały:

Gimnazjaliści otrzymują podręcznik sukcesywnie, w trakcie trwania kursu.

Każdy kursant otrzymuje dostęp do Indywidualnego internetowego panelu treningowego

Rozkład zajęć

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych w tym:

-56 godzin zajęć dla młodzieży

Plan zajęć dostosowujemy do kalendarza szkolnego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.