akademia nauki
Program Mądre Dziecko jest adresowany do dzieci z klas 3 i 4. Kładzie on duży nacisk na rozwijanie umiejętności szkolnych. Dzieci poznają i ćwiczą narzędzia, które pomagają w opanowaniu szkolnego materiału. Kurs obejmuje m.in. mapy myśli, techniki pamięciowe, szybkie czytanie oraz rozwój inteligencji emocjonalnej.

Mądre Dziecko jest programem fabularyzowanym. Jest to gra logiczna, podczas której nasi kursanci zostają Jedi. Przez cały okres trwania kursu pracują nad ukształtowaniem odpowiedniej postawy. Uczą się zaangażowania, potrzeby ciągłej pracy nad sobą, doskonalenia oraz rozwijania umiejętności oraz swoich talentów. Zdobywają ogromną świadomość przeżywanych emocji, uczą się ich kontrolowania oraz wyrażania w sposób akceptowany społecznie. Zdobywają umiejętność działania zespołowego oraz aktywnego podejścia do życia.
 Program kursu
Nauka sprawnego czytania ze zrozumieniem
Program przeznaczony jest dla dzieci, które już czytają. Dziecko podnosi sprawność czytania (tempo, rozumienie, pamiętanie) poprzez trening szybkiego czytania na zajęciach i w domu. Program buduje w dziecku przekonanie „lubię czytać, lubię książki” poprzez: ciągłą obecność ciekawych, różnorodnych książek na zajęciach, omawianie fascynujących zjawisk z otaczającego świata, głośne czytanie beletrystyki przez trenera.
 
Trening pamięci i koncentracji
Na kursie dzieci poznają techniki pamięciowe i wypracowują strategie uczenia się. Techniki pamięciowe aktywizują wyobraźnię, pozwalają szybko zapamiętać kłopotliwe treści m.in. nazwiska, obce słowa, nazwy, słówka w obcym języku. Są kluczem do sprawnego i długotrwałego zapamiętywania. Nauka przy udziale technik pamięciowych daje dużo radości i jest efektywna. 
Na zajęciach działamy w myśl zasady: „ Nie ma złej pamięci tylko niewytrenowana”. Dzieci opanowują Zakładki Osobiste, Łańcuchową Metodę Zapamiętywania, Zakładki Liczbowe czy Technikę Słów Zastępczych. Dzięki nim doświadczają, że wszystko czego się uczą w szkole i nie tylko, można zapamiętać szybko i skutecznie, a przy okazji jest to bardzo dobra zabawa. Zapamiętujemy nowe, nieznane słowa, nazwiska polskich noblistów czy obieg wody w przyrodzie
Na kursie dzieci w dalszym ciągu trenują koncentrację i podnoszą współczynnik IQ. Służy temu trening z kośćmi a także podręcznik z ćwiczeniami aktywizującymi różne aspekty inteligencji, wzorowanymi na profesjonalnych testach na inteligencję i grach logicznych. Dzieci opracowują teksty dotyczące różnych ciekawostek ze świata przyrody, chemii czy fizyki ale również teksty z pogranicza psychologii i filozofii.
Mapy Myśli
Dzieci uczą się sprawnego notowania z wykorzystaniem map myśli. Jest to niezwykle efektywna metoda, która angażuje w proces uczenia się lewą    i prawą półkulę. Pobudza procesy myślowe. Dzięki użyciu m. in. słów kluczy, kolorów, piktogramów, efektu trójwymiarowości i własnych skojarzeń uaktywniają się wszystkie ośrodki mózgu. 
Tworząc mapy myśli dzieci nabierają przekonania, że nauka może być przyjemna i efektywna. Opracowują mapami myśli teksty, dzięki czemu zdecydowanie lepiej rozumieją i pamiętają ich treść. Tworzą m. in. mapę myśli o procesie trawienia, Czarnej Dziurze, państwach Afryki czy planują wyprawę na Mount Everest
Ruch w procesie uczenia się
W uczeniu niezwykle ważny jest ruch. Dzieci uczą się całym ciałem, dlatego zajęcia są tak skonstruowane, żeby uruchomić możliwie wszystkie zmysły. W zajęcia wplatamy gimnastykę równoważącą ciało i umysł – kinezjologię edukacyjną. Żonglujemy trzema piłeczkami, które również mają działanie harmonizujące półkule mózgu. Wykorzystujemy także Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, który pozwala rozładować napięcie, kształtuje poczucie bezpieczeństwa, daje poczucie siły, uczy mobilizacji, umożliwia poznanie własnego ciała i kształtuje pewność siebie.

Eksperymenty naukowe
Program stwarza warunki, aby dzieci doświadczały złożoności świata: każde spotkanie to eksperyment, doświadczenie, obserwacja. W związku z tym poznajemy działanie tabletek węgla w żołądku, robimy burzę w roztworze, bawimy się w złodzieja, zapalamy ogień z dymu czy wykonujemy poduszkowiec z płyty CD oraz olejki eteryczne.
Dzieci zainspirowane odkrywaniem świata na zajęciach, wymyślają własne eksperymenty, wykonują je w domu, poszukują odpowiedzi na nurtujące je pytania, a dzięki temu doświadczają, że nauka wcale nie musi być nudna. Budują albo rozwijają w sobie przekonanie, że nauka jest prawdziwą, niekończącą się przygodą...
 
Docieranie do zasobów i trening kompetencji społecznych
Pracujemy nad dotarciem do zasobów dziecka, czyli nad budowaniem jego wewnętrznego przekonania „dam sobie radę”. Dzieje się to dzięki wspierającej obecności świadomego trenera oraz ćwiczeniom i zabawom, które wykonuje dziecko. Prowadzi m. in. zeszyt - „Skrzynię Skarbów”. To w niej dzieci zapisują cechy, które pomagają im w realizacji wyznaczanych sobie celów, czy to co inni w nich cenią i lubią. Tego typu ćwiczenia rozwijają oraz powiększają ich samoświadomość. Zyskują wiedzę, w jaki sposób są odbierane przez inne osoby.
Dzieci przechodzą trening z zakresu radzenia sobie z lękiem, który bardzo często powstrzymuje ludzi od podejmowania wyzwań w życiu. Na tym kursie dzieci zdobywają konkretne narzędzia, dzięki którym pozbywają się strachu. Dowiadują się, że nasz sposób widzenia drugiej osoby, wpływa na jej sposób zachowania. Poznają znaczenie i siłę działania „etykietek”, które nadajemy ludziom.
Kurs rozwija również twórcze myślenie. Tworzymy mandale, kolaże, odkrywamy w sobie supermoce.
Rozwój społeczny dziecka wspomaga blok zabaw integracyjnych, podnoszących umiejętności komunikacyjne.

Wyniki osiągane przez dziecko w szkole podstawowej najczęściej determinują jego poczucie własnej wartości. Są albo motorem, albo hamulcem aktywności życiowej dziecka. Program Mądre Dziecko daje narzędzia do efektywnej i przyjemnej nauki, dzięki którym dziecko łatwiej radzi sobie       z materiałem szkolnym. Uczestnictwo w programie rozwija szereg kompetencji społecznych. Dziecko dobrze radzi sobie w szkole, ma dobre wyniki (oceny), uczy się bez lęku, ma dobre kontakty z rówieśnikami i poczucie pewności siebie.

Indywidualny internetowy panel treningowy
 Pomocą do pracy w domu jest interaktywny panel treningowy, na którym dzieci mogą utrwalać woje umiejętności.
Panel jest formą gry, w której młodzi ludzie ćwiczą koncentrację, pamięć i zwiększają tempo czytania. W ramach panelu ćwiczą również matematykę (m.in. tabliczkę mnożenia) i ortografię.
Każde dziecko dostaje swój indywidualny dostęp a rodzice mają możliwość podglądu postępów dziecka.
Warsztaty dla rodziców
Warsztaty mają na celu zapoznanie rodziców z metodami i technikami pracy wykorzystywanymi na kursie. 
Na  pierwszym warsztacie rodzice wspólnie z trenerem ustalają cel, który jest najważniejszy do zrealizowania dla dziecka na kursie.
Pierwszy warsztat to również zapoznanie z indywidualnym internetowym panelem treningowym, który jest integralnym narzędziem pracy na kursie.
Materiały:
Dziecko otrzymuje podręcznik sukcesywnie, w trakcie trwania kursu.

Rozkład zajęć
Kurs obejmuje 56 godzin zegarowych zajęć dla dzieci

Plan zajęć dostosowujemy do kalendarza szkolnego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.