akademia nauki
Zapisz się na szkolenia! 
 
 

Młodzi ludzie...bystrzy, inteligentni, często zaskakujący swoimi opiniami. Stoją wobec ogromnych wyzwań, jakie stawia przed nimi współczesny świat, rówieśnicy, szkoła. Zainteresowani wszystkim tym, co powoduje, że są skuteczni w szkole. I maksymalnie zainteresowani psychologią. Z wielką chęcią realizują wszelkiego rodzaju warsztaty, które pomagają im budować wizerunek siebie, poznawać własne emocje i uczucia, nawiązywać przyjaźnie.

Kurs „Nastolatek z klasą ” obejmuje techniki szybkiego czytania, techniki pamięciowe jak również rozwija kompetencje z zakresu inteligencji emocjonalnej. Jest dopasowany do potrzeb i problemów gimnazjalistów. Zajęcia są prowadzone w formie fabularyzowanej gry RPG a także warsztatów, praktycznych ćwiczeń, gier i zabaw. Dzięki wszechstronnemu programowi młodzież rozwija cały swój potencjał, uczy się brania odpowiedzialności za siebie. Podczas kursu gimnazjaliści przechodzą profesjonalne szkolenia z autoprezentacji i mają występy przed kamerą, co pomaga im kształtować swój wizerunek. Poznają somatoterapeutyczne procedury radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością. Przechodzą trening asertywności oraz trening docierania do zasobów oparty na coachingu. Poznają podstawy rozwoju osobistego. Rozwijają wyobraźnię i trenują pamięć. Uczestnictwo w kursie buduje w uczestnikach postawę „poradzę sobie” i rozwija przekonanie, że uczenie się jest radosnym procesem odkrywania siebie, świata i innych ludzi. Warsztaty z komunikacji i autoprezentacji dają uczestnikom poczucie pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

Kurs uczy młodych ludzi indywidualnej strategii efektywnego uczenia się dzięki czemu młody człowiek lepiej sobie radzi w szkole i w  pracy z informacją.

Doskonale przygotowuje do egzaminów i nauki w najlepszych szkołach średnich. Młodzież uczy się szybkiego i skutecznego wypełniania testów gimnazjalnych

W ramach kursu każdy uczestnik ma dostęp do internetowego indywidualnego panelu treningowego, dzięki któremu może skutecznie ćwiczyć poznane techniki.

Program kursu:

1. Indywidualna strategia efektywnego uczenia się:

- podniesienie sprawności i jakości czytania

- teoria pamięci i techniki pamięciowe

- mapy myśli

- rola przerw w nauce

- Indywidualne Wzorce Myślenia

- trening twórczego myślenia

- mentalny trening aktywizacyjny

- ciało w procesie uczenia się, żonglowanie

2. Opanowanie technik relaksu i koncentracji

- techniki relaksu, trening relaksacyjny

- koncentracja przed uczeniem się

- inne techniki radzenia sobie ze stresem

3. Uzyskanie większej samoświadomości

- świadomość wrażenia jakie wywieram na innych

- praca nad dawaniem informacji zwrotnych

- świadomość własnych emocji

- sposoby reakcji na krytykę

- refleksja nad własnymi planami, marzeniami

- zarządzanie czasem

- cykle życia

4. Praca nad budowaniem pewności siebie

- sztuka asertywnego zachowania

- uświadamianie sobie swoich mocnych stron

- umiejętności społeczne, które wpływają na osiąganie sukcesu w życiu

-świadomość potencjału intelektualnego poprzez uczenie się bez wysiłku za pomocą opanowanych narzędzi

- zadania nakierowane na osiąganie poczucia wpływu na swoje życie

5. Sztuka zdawania egzaminów

- jak kreować własny wizerunek

- komunikacja werbalna i niewerbalna

- zajęcia z kamerą

Materiały:

Gimnazjaliści otrzymują podręcznik sukcesywnie, w trakcie trwania kursu.

Każdy kursant otrzymuje dostęp do Indywidualnego internetowego panelu treningowego

Rozkład zajęć

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych w tym:

-54 godzin zajęć dla młodzieży

-6 godzin warsztatów dla rodziców, na temat ">intelektualnego i emocjonalnego rozwoju młodzieży, w tym praktyczne wskazówki i metody komunikacji.

Plan zajęć dostosowujemy do kalendarza szkolnego.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu.

Specjalnie opracowany dla potrzeb uczniów gimnazjum.