dla dorosłych
Zapisz się na szkolenia! 
 
 
Znajdź czas na pracę - jest to cena sukcesu. 

Znajdź czas na zadumę - jest to źródłem siły. 

Znajdź czas na zabawę - jest to tajemnica wiecznej młodości. 

Znajdź czas na czytanie - jest to studnia wiedzy. 

Znajdź czas, aby być wesołym - jest to droga szczęścia. 

Znajdź czas, aby marzyć - jest to dotknięciem gwiazd.

Znajdź czas, aby kochać i być kochanym - jest to przywilejem bogów.

Znajdź czas, aby się rozejrzeć - bowiem dzień jest zbyt krótki, aby być zapatrzonym jedynie w siebie. 

Znajdź czas, aby się śmiać - jest to muzyka duszy. 


Przysłowie Irlandzkie "